1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumu

Duyusal deneyimlerin gelişim ve davranış üzerine etkileri gün geçtikçe daha çok dikkat çekmektedir. Bilimsel araştırmalar duyusal deneyimlerin beyin plastisitesi yoluyla duygu, davranış ve öğrenme üzerine etkilerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte duyusal deneyimlerin olumlu etkilerinin birey, durum, zaman ve çevre etkileşimleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir.

A.Jean Ayres 1970’lerde duyusal deneyimlerin davranış üzerine etkilerini ileri sürdüğü Duyu Bütünleme Teorisini geliştirmiştir. Ayres duyu bütünleme teorisini kanıtlamak ve geliştirmek adına bir dizi test geliştirmiştir (ilk versyonu SCSIT, son versiyonu SIPT). Bu testleri geliştirip değişik popülasyonlarda uyguladıktan sonra belili duyusal sistemlerin belirli davranışsal sonuçlar ile ilişkilerini ortaya çıkarmıştır. Bunların yanında Ayres bu tip zorlukların müdahalesi için bir terapi modeli geliştirmiştir. Bugün Ayresin teori, değerlendirme (altın standart SIPT) ve müdahalesini içeren bu modele Ayres Duyu Bütünleme (Ayres Sensory Integration) denmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu erken çocukluk döneminde sosyal etkileşim alanında zorluk ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize nörobiyolojik temelli gelişimsel bozukluktur. DSM-V (2013) tanı kriterlerine göre bu tanı gurubuna sahip bireylerin duyusal temelli bazı zorluklarının olduğu ortaya konulmaktadır. Bunun yanında birçok araştırma bu çocukların duyusal işlemleme ile ilişkili fonksiyonel zorluklarının olduğunu ortaya koyarak, rehabilitasyon programlarına duyusal temelli müdahalelerin eklenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

Bu Sempozyum ile katılımcılar Ayres Duyu Bütünleme müdahalesi ile diğer duyusal müdahaleler arasındaki farkları, kanıta dayalı bir müdahale olan Ayres Duyu Bütünleme modelinin genel hatlarını, bir müdahale programında izlenen veriye dayalı karar verme sistemini alanda uluslararası düzeyde bilinen konuşmacılardan dinleyecekler.

Share
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir