Erken Müdahale ve Eğitim Programları

Gelişim; anne karnında başlayan ve hayat boyu devam eden fiziksel, duygusal, bilişsel ve davranışsal değişimleri içeren bir süreçtir. Bireyin genetik özellikleri ile çevre koşullarının karşılıklı etkileşiminin sonucunda gelişim gerçekleşir.

Yetersiz çevre koşulları çocuklar üzerinde telafisi güç etkiler yaratabilmektedir. Bu yüzden erken yaşlarda karmaşık algılama ve fiziksel deneyimler için fırsatlar sağlamak, ileriki yaşlardaki değişik öğrenme becerilerinin gelişimine olumlu yönde etki etmektedir.Anne-babalar, çocuklarının gelişimini çevrelerinde gördükleri diğer çocuklarla zaman zaman kıyaslar ve her şeyin yolunda gidip gitmediği konusunda endişeye düşebilirler. Bu endişeler çoğu zaman yersizdir:Fiziksel ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanan, sevgi dolu bir ortamda büyüyen ve yaşına uygun uyaran ve fırsatlar sunulan her çocuk zamanı geldiğinde gelişimsel basamakları tırmanacaktır. Ancak bazı durumlarda çocuklar, aşırı uyaran eksikliği ya da nörogelişimsel sorunlar gibi nedenlerle yaşlarına uygun gelişimsel görevleri yerine getirmekte zorlanabilir.

Erken çocukluk döneminde uygulanan gelişimsel değerlendirmeler; çocukların gelişimsel özelliklerinin bilinmesini, yardıma ihtiyaç duydukları alanların ve güçlü yönlerinin tespit edilmesini sağlar. Gelişimsel farklılıkların bu süreçte belirlenmesi erken tanı ve müdahale için de çok önemlidir. Gelişimsel olarak desteğe ihtiyaç duyan çocukların özellikle yaşamın ilk yıllarında farkedilmeleri, bireysel özelliklerine göre oluşturulacak eğitim programlarıyla desteklenebilmelerine olanak sağlar.

Çocukların dil, motor, sosyal ve bilişsel gelişim başta gelmek üzere farklı gelişim alanlarında yaş düzeylerinden beklenen performansı gösterip göstermediklerini tespit etmek için uygulanan çeşitli değerlendirme araçları bulunmaktadır. Standart gelişim araçlarından elde edilen sonuçlar, çocuğa ilişkin detaylı gözlemler ve anne-babalar ile yapılan ayrıntılı görüşmelerden edinilen bilgiler ile birarada kullanıldığında bize çocuğun hem güçlü olduğu hem de geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu alanlar ile ilgili değerli bilgiler vermektedir. Gelişimsel gerilik yaşayan çocukların hangi alanda ne düzeyde işlev gösterdiğini net bir biçimde ortaya koyan gelişimsel testler, eğitsel müdahale programlarının etkinliğini arttırmaya da yardımcı olmaktadır.

Bu nedenle, özellikle gelişimsel açıdan risk altında olduğu düşünülen çocuklara yönelik periyodik gelişimsel takip çalışmalarının yapılmasında ve anne-babaların çocuklarının gelişimsel ihtiyaçları konusunda yönlendirilmesinde fayda vardır.

Merkezimizde risk altında olan çocuklara yönelik gelişimsel test ve ölçekler kullanılarak eğitim programları oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Aile danışmanlığının yanısıra özellikle başka şehirlerde yaşayan ailelere yönelik olarak ev programları ve uzaktan eğitim programları da düzenlenmektedir.

Share