Gelişim Takibi ve Danışmanlığı

Aileye yeni bir bireyin katılımı var olan bağların yeniden düzenlenmesini ve yeni bağlar kurulmasını sağlar. Eşler arasındaki ilişkinin yeniden kurgulanması, anne-baba rollerine uyum sağlama çoğu aile için kolay bir süreç değildir.

Her ne kadar çocuk aileye dünyanın en güzel en anlamlı deneyimini yaşamakla ilgili bir öngörü sağlasa da bir çocuğa anne olmak, baba olmak yüklediği sorumlulukla beraber kaygı, endişeyi de beraberinde getirir. Ne kadar hızlı, ne kadar çabuk büyüdü sözlerine henüz uzakken zaman oldukça yavaştır. Dünyada tek önemli olan bebeğiniz ve bebeğinizin günlük gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Sizin hayatınız, eşinizin hayatı flulaşmış dünyadan geriye tek bu minik bebek kalmıştır. Hal böyleyken anne –baba olmak bebek uyuduğunda onu izlemenin keyfine doyum olmadığı ancak uyanıkken de neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamaya çalışmakla geçen kimi zaman cesaret kırıcı bir süreçtir. Kendi anne babamız bizi nasıl yetiştirmiştir? Bir formül var mıdır? Varsa bunu bizimle paylaşabilirler mi?

Erken çocukluk olarak adlandırılan 0-6 yaş, gelişimin en hızlı olduğu dönem olarak kabul edilir (özellikle doğumdan sonraki ilk sekiz ay boyunca beyindeki sinir hücreleri arasında bağ oluşumu şaşırtıcı derecede hızlıdır). Bu altı yıllık süreçte bireyin tüm yaşam becerilerinin temeli atılmaktadır. Beslenme, temizlik alışkanlıklarının kazanılması, tuvalet eğitimi, soyunma giyinme gibi özbakım becerileri, yürüme, koşma, zıplama, kalem tutma, boyama, boncuk dizme gibi küçük ya da büyük kaslara dair kazanımlar, renkler, şekiller, sayılar gibi kavramların kazanılması, konuşmanın başlaması ve gelişmesi, sosyalleşme hep bu yıllar içinde gerçekleşir. Erken çocukluk döneminde bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve motor beceriler alanlarında öğrendiğimiz bilgiler bizi gelecek yaşamımıza hazırlar.

aile_cocuk

Her çocuk birbirinden farklıdır. Ancak hayat boyu süren gelişimde belirli gelişim basamaklarından söz etmek mümkündür. Her ne kadar çocuk yetiştirmenin sihirli formüllerine sahip olamasak da çocukların büyürken geçirdikleri gelişim süreçlerinden haberdar olmak çocuklarımızı uygun yollarla desteklememizi kolaylaştırır. Çocuğun her yaş dönemine dair özelliklerini bilmek, bireysel farklılıklarını anlamak ve kabul etmek sağlıklı bir iletişim kurmanın ön koşullarındandır.

Anne babaların çocuğun hangi yaş dönemlerinde, hangi süreçlerden geçeceği konusunda bilgi sahibi olmaları; çocuğun gelişimini destekleyici öğrenme yaşantıları sunabilmeleri için fırsat sağlar. Zira çocuklar doğumdan itibaren öğrenmeye hazırdırlar ve bunu sağlamak için onlara yeterli olanakları doğru yöntemlerle sunmak gerekmektedir.

Anne-baba danışmanlığında çocuğun yaş dönemine dair özellikler, çocuğun bireysel farklılıkları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda rehberlik sözkonusudur. Anne babanın tutumları hakkında farkındalık kazanmaları, çocukları ile ilişkilerinin ve tüm aile bireyleri arasındaki ilişkinin daha uyumlu hale gelmesi için öneriler bu rehberlik hizmetinde yer alır.

kutuaile

Tipik gelişim gösteren bir çocuğa sahip olmak bile zorlu bir süreçken gelişimde farklılıklar sözkonusu olduğunda anne babaların duyguları çok daha karmaşık hale gelir. Neden,nasıl,niye gibi bitmeyen sorular ile şok,inkar,suçluluk gibi ağırlık veren duygularla yapıcı bir biçimde başetmek için destek almak ailenin yaşam kalitesini ve çocuklarıyla kurdukları iletişimin doyuruculuğunu önemli ölçüde etkilemektedir.
Farklı gelişim gösteren çocukların ailelerine sunulan aile eğitimi ve rehberliğinde; aileyi çocuğun gelişiminde/eğitiminde aktif bir rol oynar hale getirmek önemlidir. Farklı gelişim gösteren çocuklarında  -tipik gelişim gösteren çocuklarda olduğu  gibi- doğuştan getirdiği özellikleri çevre tarafından şekillenir. Çocuğun doğal ortamının parçası olan aile çocuğunu ve gelişimindeki farklılıkları ne kadar iyi tanırsa o kadar destekleyici tutumlar içinde olabilecektir.

Büyümek Gelişim Destek Merkezi; tipik gelişim gösteren çocukların ve gelişimsel farklılık taşıyan çocukların ailelerine yönelik aile danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Share