buyuk_buyumekBüyümek Gelişim Destek Merkezi, Kasım 2014’de Psikolog Songül SABIRSIZ tarafından kurulmuştur.
Uzun yıllar otizmli çocuklarla çalışan Songül SABIRSIZ eğitimci olarak içinde yaşadığı dünyanın dilinden sonra, otizmin dilini anlamaya ve öğrenmeye emek harcamış ve her iki dil arasında bir köprü kurmayı hedeflemiştir. Merkezimize katılan ekip arkadaşlarıyla hem olağan gelişim gösteren çocuklara hem de gelişimsel farklılıklar taşıyan çocuklara yönelik hizmetler genişlemiştir.

Merkezimizde tipik gelişim gösteren ya da Otizm Spektrum Bozukluğu     ( Yaygın Gelişimsel Bozukluk ) taşıyan ve gelişimsel gecikmeler yaşayan çocuklara yönelik olarak gelişimsel takip, erken müdahale ve eğitim programları ile özel eğitim çalışmalarının yanı sıra çocuk merkezli aile danışmanlığı, oyun terapisi, psikodrama çalışmaları sürdürülmektedir.

Merkezimize gelişimsel destek için başvuran aileler ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin sonrasında her ailenin ve çocuğun özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi söz konusudur. Gelişimsel değerlendirmelerde bilimsel olarak geçerliği-güvenirliği olan test ve ölçekler kullanılarak elde edilen gözlem ve sonuçlara dayalı farklı yöntem ve programları temel alarak bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturulmaktadır.

Uygulamalar sonrası ve periyodik olarak ailelerle toplantılar düzenlenerek beraber yol almak amaçlanmaktadır.

Her çocuğun bireysel farklılıkları, öğrenme biçimleri, dünyayı algılayış biçimi dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarında bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir. Çocuklarımızda gözlenen gelişmelere ve ihtiyaçlarına göre programları güncellenmekte; eğitim saatleri ve türleri düzenlenmektedir

Bunlara ek olarak çocuklara yönelik psikolojik hizmetlerin yanında klinik alanında uzman psikologlar tarafından yetişkinlere yönelik bireysel ve grup terapileri yürütülmektedir.

Büyümek Gelişim Destek Merkezi’nin en önemli hedefi, ailelerimiz ile tam bir dayanışma içerisinde olarak, çocuklarımızın yüzlerine kocaman bir gülümseme yerleştirmektir.

Share