Songül SABIRSIZ

Psikolog

.
Songül SABIRSIZ , 1995 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.

Psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenlik ve sınıf öğretmenliği deneyimlerinden sonra özel eğitim alanına yönelmiştir.

1998 yılından bu yana özel gereksinimi olan çocuklarla ve ağırlıklı olarak otizmlilerle çalışmaktadır. Uygulamacı olarak başladığı özel eğitim alanında eğitim koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmüş, ailelere yönelik duygusal destek ve eğitim gruplarında terapist olarak görev almıştır.

Farklı gelişim gösteren çocuklarla çalışmalarını yürütürken TEACCH Eğitim Programı ve gelişimsel ölçeği PEP-R, İletişim Güçlükleri Olan Çocuklar İçin HANEN Programı , Portage Gelişim Envanteri gibi ölçme-değerlendirme araçlarını ve programları temel alarak çeşitli yaklaşım ve yöntemleri eklektik olarak kullanmaktadır.

2009-2010 Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak “ Özel Eğitim” derslerini yürütmüştür.

2008 yılında Türk Psikologlar Derneği’nden WISC-R Zeka Testi Sertifikası, 2011 yılında Antalya Aile Danışmanları Derneği’nden Aile Danışmanlığı Sertifikası’nı almış,2013 yılında Floortime Başlangıç Kursu’na katılmış, 2014 yılında Nöropsikologlar Derneği’nden Nöropsikolojik Testler Eğitimi almıştır.

İstanbul’a geldiği 2012 yılında Erken Destek Eğitim Merkezi’nde farklı gelişim gösteren çocuklarla duyu bütünleme terapisi ilkelerine dayanarak psiko-motor temelli çalışmaları gözleme ve uygulama olanağı bulmuştur.

Türk Psikologlar Derneği ve Nöropsikoloji Derneği üyesi olan Songül SABIRSIZ , 2014 Kasım ayında Büyümek Gelişim Destek Merkezi’ni kurmuştur.

Share